EU og Ring 5

I Facebookgruppen ”Nej til Ring 5 Syd” har der været en debat af EU’s rolle i planlægningen af Ring 5. Det er meget relevant at tale om EU i forbindelse med Ring 5, da placering af veje og jernbaner er med som en del af planlægningen i EU. Det følger naturligt af, at EU er et handelssamarbejde og derfor beskæftiger sig med at varerne kan komme frem. Men det er vigtigt at være opmærksom på at det er den danske regering, der bestemmer, hvor vejene skal ligge. Det er ikke EU.

Fra EU’s side er der næsten heller ingen indflydelse på regeringens transportpolitik. Når jeg skriver næsten, så er det fordi EU’s støjdirektiv regulerer, hvor meget støj borgerne må leve med på forskellige tider af døgnet. EU har også infrastrukturfonde, der understøtter både vej- og jernbanebyggeri. Men fra dansk side har vi ikke været gode til at benytte os af disse fonde.

Men hvad kan der så gøres fra Europa-Parlamentet?

For det første kan vi få CO2 udledningen fra transport med ind i EU’s CO2 kvotesystem. Det har tidligere været foreslået, men forslaget faldt fordi Europa-Parlamentet stemte det ned.

WHO har foreslået at støjgrænserne sænkes, fordi støj har mange skadelige virkninger. Og her synes jeg at EU skal med ind i kampen. Det kan fx være ved at forhindre motorvejsbyggerier, der øger stø